Realizowany projektMobile Football Marek Siatrak

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Prace badawcze w celu opracowania algorytmów analizy danych zbieranych z czujników umożliwiających wskazanie błędów popełnionych przez zawodnika piłkarskiego podczas treningu w celu wdrożenia innowacyjnej usługi opracowania efektywnego planu treningowego".
Celem projektu jest przeprowadzenie badań polegających na opracowaniu algorytmów analizy danych zbieranych z czujników zainstalowanych w urządzeniu Fitlight Trainer takich jak: czas reakcji, prędkość, orientacja przestrzenna, widzenie peryferyjne.

Dofinansowanie projektu z UE: 99 051,18 PLN