Dni Pleszewa na boisku GolBox

W sobotę 30 czerwca w ramach „Dni Pleszewa” zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Dom Kultury w Pleszewie oraz spółkę „Sport Pleszew Sp. z o.o.” odbył się turniej piłkarski dla dzieci pod nazwą „Euro Junior Cup”.

Turniej został przeprowadzony na mobilnym boisku „GolBox”, zainstalowanym w tym celu na pleszewskim rynku.

Za merytoryczną stronę przebiegu turnieju odpowiadali trenerzy z „Akademii Reissa”, którym liderował trener Tomasz Zawada. Jak podkreślali organizatorzy, turniej skierowany do przedszkolaków oraz dzieci w wieku szkolnym z klas 1-3, był tylko pretekstem do wspaniałej zabawy piłkarskiej dla dzieci i to było jego głównym celem – wszyscy byli zwycięzcami.

Turniej „Euro Junior Cup” w Pleszewie to kolejna impreza piłkarska dla dzieci, zorganizowana na boisku „GolBox”, wpisująca się idealnie w filozofię programu „GolBox – mój pierwszy gol”. To, co wyróżniało od strony organizacyjnej „Euro Junior Cup”, spośród dotychczasowych imprez piłkarskich dla dzieci, przeprowadzonych na boiskach „GolBox”, to używanie w przypadku meczów i zajęć z przedszkolakami piłek z gąbki, a w przypadku dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej piłek do siatkówki plażowej. W obu przypadkach sprawdziło się to znakomicie, a przypomnijmy, że takie rozwiązania są rekomendowane przez organizatorów programu „GolBox – mój pierwszy gol” – dzieci nie powinny używać i grać zbyt ciężkimi dla nich piłkami.

Uwagę zwracała również bardzo duża liczba dziewczynek biorących udział w turnieju oraz zorganizowanych w jego ramach konkursach piłkarskich. W sumie w turnieju, w konkursach i zabawach piłkarskich wzięło udział ponad 200 dzieci, którym towarzyszyli rozemocjonowani rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, jednym słowem całe rodziny.

Wszystkim organizatorom turnieju „Euro Junior Cup” gratulujemy znakomicie przeprowadzonej zabawy piłkarskiej.